products

məhsullar

  • Hydrogen Fuel Cell (Electrochemical cell)

    Hidrogen Yanacaq Hüceyrəsi (Elektrokimyəvi hüceyrə)

    Yanacaq hüceyrəsi, bir cüt redoks reaksiyası ilə bir yanacağın (çox vaxt hidrogen) və bir oksidləşdirici maddənin (çox vaxt oksigenin) kimyəvi enerjisini elektrik enerjisinə çevirən elektrokimyəvi hüceyrədir. Yanacaq hüceyrələri, kimyəvi reaksiyanı davam etdirmək üçün davamlı yanacaq və oksigen (ümumiyyətlə havadan) tələb etməsi baxımından əksər batareyalardan fərqlənir, halbuki bir batareyada kimyəvi enerji ümumiyyətlə metallarda və onların ionlarında və ya oksidlərində mövcuddur. akkumulyator batareyaları istisna olmaqla. Yanacaq hüceyrələri yanacaq və oksigen təmin edildiyi müddətdə davamlı olaraq elektrik enerjisi istehsal edə bilir.