məhsullar

məhsullar

  • Karbon lifli parça-Karbon lifli parça kompozitləri

    Karbon lifli parça-Karbon lifli parça kompozitləri

    Karbon lifli parça Karbon lifli parça karbon lifindən toxunmuş bir istiqamətli, düz toxuculuq və ya dimi toxuculuq üslubu ilə hazırlanmışdır.İstifadə etdiyimiz karbon lifləri yüksək möhkəmlik-çəki və sərtlik-çəki nisbətlərini ehtiva edir, karbon parçalar istilik və elektrik keçiricidir və əla yorğunluğa qarşı müqavimət göstərir.Düzgün dizayn edildikdə, karbon parça kompozitləri əhəmiyyətli çəkiyə qənaət etməklə metalların möhkəmliyinə və sərtliyinə nail ola bilər.Karbon parçalar müxtəlif rənglərə uyğundur...